regnr.as - se hvem eier bilen i kjøretøyregisteret Bilregisteret

Biltilsynet og bilsakkyndige

BLOGG ARTIKKEL
Biltilsynet og bilsakkyndige

Biltilsynet og bilsakkyndige er navn og uttrykk som ikke lenger benyttes på noen virksomhet i Statens Vegvesen.

Norge var et av de første landene som har etablert en nasjonal bilekspertorganisasjon. Bilsakkyndige var opprinnelig organisert gjennom Vegdirektoratet, og ble lagt inn under Statens vegvesen i 1977 og samtidig omdøpt til Biltilsynet.

I 1995 ble ansvaret for driften av vegnettet organisatorisk slått sammen med Biltilsynets tjenester og andre trafikkfunksjoner i en ny trafikkavdeling. Etter dette ble både ”Driftsavdelingen” og ”Biltilsynet” borte som betegnelser på enheter i Statens vegvesen. Utestasjonene fikk samtidig betegnelsen trafikkstasjoner.

Ute etter kjøretøyopplysninger? Selv om tidligere nevnte navn og uttrykk ble avviklet, så finner du fortsatt all info om bilen inkludert eierskap og verdi finner du på bilregnr.info.

Statens vegvesen samarbeidet med den tyske okkupasjonsmakten under andre verdenskrig. Dette styrket den norske infrastrukturen, men mange av dem som bygde de nye veiene var krigsfanger som ofte arbeidet under svært dårlige forhold, og flere av dem døde. Vegvesenet ble ikke gransket etter krigens slutt.

Finn bilen her