regnr.as - se hvem eier bilen i kjøretøyregisteret Bilregisteret

Kjøretøystatistikk i Norge

Statistikk over registrerte kjøretøy i Norge siste 3 år. Kjøretøystatistikken utformet i samarbeid med Statistisk sentralbyrå (SSB).

Registrerte kjøretøy i 2023

Kjøretøy i alt 5 806 827
Personbiler 2 877 820
Busser 14 587
Lastebiler 509 883
Kombinerte biler 67 402
Traktorer m.v 8 975
Motorredskap 316 436
Mopeder 5 604
Lette motorsykler 131 922
Tunge motorsykler 26 128
Beltemotorsykler 151 592
Tilhengere 93 788

Registrerte kjøretøy i 2022

Kjøretøy i alt 5 832 263
Personbiler 2 907 164
Busser 14 697
Lastebiler 508 674
Kombinerte biler 68 407
Traktorer m.v 10 271
Motorredskap 311 945
Mopeder 5 911
Lette motorsykler 141 858
Tunge motorsykler 27 612
Beltemotorsykler 156 859
Tilhengere 95 934

Registrerte kjøretøy i 2021

Kjøretøy i alt 5 819 916
Personbiler 2 882 233
Busser 14 883
Lastebiler 507 911
Kombinerte biler 69 931
Traktorer m.v 11 754
Motorredskap 306 869
Mopeder 6 219
Lette motorsykler 154 102
Tunge motorsykler 31 665
Beltemotorsykler 183 674
Tilhengere 96 024